Privacybeleid en cookies

Laatste update: 10 november 2020

Deze Privacy verklaring wordt gebruikt door Wijnenwereld.nl en wijnkoperij A. van Eesteren.

Via onze (web)winkel worden persoonsgegevens verwerkt, die privacy gevoelig zijn. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. We proberen er dan ook alles aan te doen om uw gegevens zorgvuldig te verwerken en te beveiligen. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dit betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk aangeven met welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden en verkopen van onze producten en het uitvoeren van de eventuele koopovereenkomst. Uw gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij we u verzoeken om enkele persoonsgegevens te verstrekken, zodat we de bestelling in orde kunnen maken.

Daarnaast is het mogelijk een account aan te maken, zodat u uw bestellingen makkelijk kan volgen en zodat u makkelijk uw facturen kunt inzien en uw bestelhistorie kan bekijken.

Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail, telefonisch of via het contact of klachten formulier op onze website. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Wij bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
– Naam en voorna(a)m(en);
– Factuur en verzend adressen;
– Telefoonnummer;
– Emailadres;
– Betaalgegevens;
– Uw (profiel-) foto (alleen wanneer u deze zelf upload);
– Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone/tablet/laptop/desktop), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
– Aankoopgeschiedenis;
– Surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website.


Registratie via Mijn Wijnenwereld

Wanneer u bij het bestellen aangeeft dat u een Mijn Wijnenwereld account wilt aanmaken, bewaren we uw gegevens in onze website, zodat u bij een volgende bestelling niet alle gegevens opnieuw hoeft in te vullen en zodat u uw zendingen via de website kunt volgen. Zolang u actief Wijnenwereld lid blijft, zorgen we ervoor dat uw gegevens bewaard worden.

Wanneer u uw Mijn Wijnenwereld account wilt laten verwijderen, kunt u dit doorgeven via info@wijnenwereld.nl. Wij verwijderen dan direct uw Mijn Wijnenwereld account gegevens.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Online bestellen

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Tijdens het bestelproces staat duidelijk aangegeven welke gegevens verplicht zijn om in te vullen en welke optioneel zijn. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de transporteur. Deze externe dienstverleners mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende diensten uit te voeren. Ze mogen uw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Mollie is de zakelijk dienstverlener die de internetbetalingen voor ons regelt. Zij zijn de verantwoordelijke van uw gegevens en wij de verwerker. Ook zij werken volgens de regels van de AVG en u kunt hun privacy beleid hier lezen.

Reclame

Wij kunnen u, wanneer u een bestelling bij ons heeft geplaatst of wanneer u zich ingeschreven heeft op onze nieuwsbrief, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten of een passende aanbieding maken naar aanleiding van uw vorige bestelling(en):

  • per e-mail
  • via social media

Contact/klachtenformulier

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contact en/of klachtenformulier, waarbij u gevraagd wordt uw naam en email adres in te vullen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 5 jaar.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw email adres, voor- en achternaam en bestelhistorie worden hiervoor opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is hier voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen aan info@wijnenwereld.nl.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. De gegevens die zij verzamelen zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. De informatie die zij wel bijvoorbeeld registreren is de duur van het bezoek aan de website of de pagina’s die u veel bezoekt.

Bovendien maken wij gebruik van HotJar. Hiermee kunnen we door middel van user recordings verbeteringen op onze website in kaart brengen. Binnen HotJar worden alle user recordins geanonimiseerd opgeslagen. Hierdoor is binnen HotJar bijvoorbeeld niet zichtbaar welke informatie ingevuld wordt in formulieren.

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij aangeven dat wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.


Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Bovendien laten wij de IP-adressen anonimiseren, waardoor deze gegevens niet gekoppeld zijn aan uw naam.

Uw gegevens worden automatisch na 26 maanden door Google Analytics verwijderd van hun servers.


Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Transip. Gegevens die u achterlaat op deze website zijn op de servers van Transip opgeslagen.

De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met deze website privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url in de menu balk.


Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar en twee maanden voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaal- en factuurgegevens).


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde telefonisch contact met ons opnemen of via info@wijnenwereld.nl. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze Contactgegevens:
Wijnenwereld.nl
Dorpsweg 31
3245 VA Sommelsdijk
info@wijnenwereld.nl
0187-482455


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Wijnenwereld.nl/Wijnkoperij A. van Eesteren of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Wijnenwereld.nl/Wijnkoperij A. van Eesteren. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Wijnenwereld.nl/Wijnkoperij A. van Eesteren.

Heeft u na het lezen van deze privacy verklaring toch nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via op de website genoemde contactgegevens.