Reviewbeleid


Het geven van online reviews door onze klanten draagt bij aan een betere ervaring van onze webshop. Het schrijven van een review wordt dan ook zeer gewaardeerd. Maar aan het schrijven van een review is wel een aantal regels verbonden. Daarover willen wij u graag in dit reviewbeleid over informeren.

Wie mag een review schrijven

Een ieder die een product van ons heeft gekocht en gebruikt, mag een review schrijven. Wij controleren of de reviews zijn geplaatst door echte klanten door de opgegeven naam en/of het opgegeven e-mailadres te vergelijken met de namen en/of e-mailadressen van klanten die het betreffende product recentelijk bij ons hebben besteld. Als wij een reviewer betalen of voordeel geven om een review te schrijven, vermelden wij dit uitdrukkelijk op onze website.

Wanneer wordt een review geplaatst

Zowel een positieve als een negatieve review wordt na voorafgaande controle op onze website geplaatst, mits de review voldoet aan de in dit document gestelde eisen.

Hoe gaan wij om met nep reviews

Als wij niet kunnen verifiëren dat een review is geschreven door een echte klant, wordt de review niet geplaatst dan wel verwijderd.

Wat is niet toegestaan bij het schrijven van een review

Het is niet toegestaan om een mening te geven die of een feit te delen dat geen betrekking heeft op het gekochte product. Het is ook niet toegestaan om kwetsende en/of ongepaste taal te hanteren in een review, of persoonsgegevens te delen in een review. Voorts mag u in een review niet verwijzen naar een andere website of fysieke winkel. Tot slot is het niet toegestaan om kortingen van of prijsverschillen met andere (online) verkopers te vermelden in een review. Als u zich niet aan één of meerdere van deze regels houdt, behouden wij ons het recht voor om de betreffende review niet te plaatsen dan wel te verwijderen.

Hoe gaan wij om met negatieve reviews

Als u een negatieve ervaring hebt met een product dat u bij ons hebt gekocht, dan hopen we dat u contact met ons zoekt, zodat we samen op zoek kunnen gaan naar een oplossing. Natuurlijk mag u een negatieve review schrijven bij het betreffende product, mits de review voldoet aan de regels die we hiervoor uiteen hebben gezet. We zullen nooit een negatieve review verwijderen, tenzij het een nep review betreft.